Дипломні роботи

Дипломні роботи студентів, які написані спільно з Ukrainian Fashion Cluster.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ
КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ

ДИПЛОМНА РОБОТА на тему: «Удосконалення маркетингової комунікаційної політики на основі використання інтернет-технологій»

Виконала: студентка Поліна ПОХОДЕНКО Керівник: к.е.н., доц. Марина УС

Харків – 2022